Containern

Vi öppnar containern tisdagen den 23 april 2019. Fram till dess kan du slänga komposterbart i risinsamlingen.

Tänk på att i containern får det bara slängas komposterbart trädgårdsavfall, och det får bara vara mindre kvistar och ogräs. Inte träd och buskar eller andra skrymmande föremål.

Det får inte slängas matavfall, plast eller andra föremål i containern.

Risinsamling

Hej kära kolonister!

Nu är hösten här och då också vår risinsamling för hösten. Vi har redan startat med insamlingen och den pågår fram till den 21 oktober 2018. Det finns alltså gott om tid att röja och lämna ditt ris i rishögen. Nu när vi kör risinsamling, betyder det att containern är stängd för i år. Den öppnar vi igen till nästa år, efter vårens risinsamling. Allt som är komposterbart får du lov att slänga i rishögen, dock inte fallfrukt.