Regler för att bygga nytt!

Följande gäller för dig som funderar på att bygga nytt på din kolonitomt.

1. Det krävs ett rivningslov för din nuvarande stuga
2. Det krävs ett bygglov för den nya stugan, gäller både om du ska bygga nytt eller bara bygga till / ändra din nuvarande stuga.
3. Det krävs ett godkännande från Kävlinge Folketspark.
4. Det krävs ett godkännande från Kävlinge kolonistförening.
5. Det krävs ett bygglov från Kävlinge kommun

Lämpligt är att skicka din ansökan till Kävlinge Folketspark, Kävlinge Kolonistförening och Kävlinge Kommun på samma gång. Då går det i regel fortast att behandla ditt ärende.

Till Kävlinge Folketspark kan du skicka din ansökan till
Hemsida: www.silverforsen.se
E-Post: parken@silverforsen.se

Till Kävlinge Kolonistförening kan du skicka din ansökan till
E-Post: info@kavlingekolonist.se

På Kävlinge Kommun kan du hitta blanketter samt information om vilka handlingar som krävs.
Kävlinge Kommun / Plan- och bygglovsavdelning
Hemsida: www.kavlinge.se
E-Post: kontakt@kavlinge.se
Telefon: 046-73 90 00

 Bygglovsregle i PDF format