Kävlinge kolonistförening:

Har du frågor om föreningen eller området kan du kontakta oss på info@kavlingekolonist.se

Styrelsen

Ordförande

Christer Adolfsson 0722-11 83 55

Ledamöter

Ulla Nilsson
Jonas Malmgren
Rolf Strandberg
Kristina Lindholm

Suppleanter

Kenneth Hansen
Maj-Elén Larsson

Revisorer

Olle Sundh
Ingvar Willexberg

Suppleanter

Stefan Lindoff

Valberedning

Annika Wahlström
Arleta Gralak

Hämta Organisationen 2023 i PDF format