Toalett erbjuds på området, i samarbete med Kävlinge folkets park.
Du som har kolonilott behöver också en toalett nycker. Den kostar 100:- per år och faktureras på samma faktura som ditt arrende.

Regler för toaletten
Grundregeln är att du lånar toalett av folkets park, det betyder att du är ytters ansvarig för din nyckel och att du ansvarar för att du lämnar den i ett bra skick.
Tänk på att dörren ska alltid vara låst, om inte där är någon i parken. Är där evenemang i parken och dörren är öppen, låt den vara öppen. Är där inte någon aktivitet i parken, lås dörren efter dig. Det är du som har det yttersta ansvaret. Om något händer och du var sist på toaletten, då kan du bli skadeståndsskyldig.
Du får inte tömma egen potta eller andra avfall i toaletten i Kävlinge Folkets park. Den är enbart till för privat bruk på plats.

Ser du någon form av skadegörelse kontakta Kävlinge Kolonistförening eller Kävlinge folkets park.

Du som inte har nyckel
Du som inte har någon toalett nyckel, hör av dig till info@kavlingekolonist.se så får du tillgång till nyckel.

Det kostar 300:- (engångs kostnad, faktureras sedan 100:- per år) för nyckel.
Tappar du bort din nyckel, behöver du en ny då kostar det 150:- för en ny nyckel.

Du som vill ha egen toalett
Har du tankar på att skaffa egen toalett till din stuga. För en sådan lösning, krävs tillstånd från Kävlinge Kommun, Kävlinge Folkets park och Kävlinge Kolonistförening. Har du frågor om vad som gäller, kontakta i första hand Kävlinge Kommun. De är bäst lämpade på att svara på vilka regler som gäller för just din typ av toalett.