Kävlinge kolonistförening:

Har du frågor om föreningen eller området kan du kontakta oss på info@kavlingekolonist.se

Styrelsen:

Ordförande:

Rolf Strandberg
Telefon: 0708 – 93 84 84
E-Post: rolf@kavlingekolonist.se

Ledamöter

Bertil Friberg
E-Post: 
bertil@kavlingekolonist.se

Jonas Malmgren
E-Post: jonas@kavlingekolonist.se

Helge Lundqvist
E-Post: helge@kavlingekolonist.se

Kristina Lindholm
E-Post: kristina@kavlingekolonist.se

Suppleanter:

Maria Flores
E-Post: maria@kavlingekolonist.se

Maj-Elén Larsson
E-Post: majelen@kavlingekolonist.se

Revisorer

Olle Sundh
E-Post: olle@kavlingekolonist.se

Ingvar Willexberg
E-Post: ingvar@kavlingekolonist.se

Suppleanter:
Jane Hansson
E-Post: jane@kavlingekolonist.se

Vaktmästaren:

Sven Olsson
Telefon: 0723 – 11 83 96
E-Post: vaktmastare@kavlingekolonist.se

Valberedning:

Jane Hansson och Annika Wahlström
E-Post: valberedningen@kavlingekolonist.se

 Hämta Organisationen 2022 i PDF format