Containern

Vi öppnar containern tisdagen den 23 april 2019. Fram till dess kan du slänga komposterbart i risinsamlingen.

Tänk på att i containern får det bara slängas komposterbart trädgårdsavfall, och det får bara vara mindre kvistar och ogräs. Inte träd och buskar eller andra skrymmande föremål.

Det får inte slängas matavfall, plast eller andra föremål i containern.

Vatten öppet

Då öppnar vi för vattnet 2019. Från söndagen den 31 mars finns det vatten på området. Men vi uppmanar dig att kolla så att din kran på tomten är stängd.

Tänk också på att alltid stänga huvudkranen när du går från din kolonilott. Det är inte bra om den står på med vattentryck, då det kan orsaka läckor.

Koloniföreningen ansvarar bara för vatten fram till gränsstolpen, har du själv dragit vatten längre på din tomt, ansvarar du själv för att det fungerar.

Hemsidan uppdaterad

Hej kära kolonister!

Då är hemsidan uppdaterad med all information som finns för stunden.

Det finns nu information om årsmötet, nya styrelsen, organisationen, risinsamling, öppning av vatten, vårsyn, höstsyn, container öppning.

Här finns också lite kortfattad information om årsmötet och första styrelsemötet med nya styrelsen.

// Styrelsen 2019