Höstsyn 28 september

Hej kära kolonist!

Det är tid för höstsyn,

lördagen den 28 september 2019 kl. 10:00! 

Här nedan följer några ledord på vad vi i styrelsen för

Kävlinge Kolonistförening samt representant för Kävlinge Folkets park kommer att titta extra noga på i år. 

 • De som har häck, den får vara max 160 cm hög och ska vara klippt.
 • De som har trottoar mot Dalgatan ska ha rensat hela vägen från kolonilotten till gatan på ogräs.
 • De som har koloni mot Väverigatan ska ha rensat från uthängande grenar och ogräs.
 • De som har koloni mot ån ska ha rensat från uthärdade grenar och ogräs närmast tomten ca 30 cm ut från tomtgränsen
 • De som har kolonilott med gång på området ska ha rensat halva gången och där får inte vara buskar, träd och andra växter som sticker ut i gången.
 • De som har gång mot mittgången ska ha fritt från ogräs ca 1 meter ut från sin tomt
 • Det ska vara fritt från ogräs intill grannen ca 50 cm fritt från gräs och ogräs.
 • Det ska vara en allmänt skött koloni.

De som fick en anmärkning i våras kommer vi titta extra noga på denna gång, att de följer de ordningsregler och stadgar som finns i föreningen samt att de har rättat till den anmärkning som de tidigare fick.

Din koloni behöver kärlek!

Hej kära kolonister!

Det är hög tid att ta hand om er koloni, för dig som inte varit mycket på kolonin i år, det växer som aldrig förr, ogräs trivs när det har regnat och sedan blir varmt. Låt inte ogräset ta över din koloni.

Här följer lite riktlinjer för hur din koloni ska se ut och bör skötas.

 1. Klipp gräset efter behov, minst två gånger i månaden. Då hinner inte gräset växa och sätta frö.
 2. Klipp din häck, den får bara vara 160 cm hög, gäller alla häckar som är ut mot gången och in till grannen.
 3. Rensa gången, har du koloni i någon av gångarna, då ska halva gången vara rensad från ogräs. Har du koloni mot Dalgatan, då ska du rensa hela trottoaren.
 4. Rensa ogräs, gräs in till din granne, det ska vara 30cm fritt från ogräs och gräs intill grannen, rensa även i staketet om så behövs.

Följer man dessa enkla regler och skötselråd, då klarar man som regel vår och höstsyn utan anmärkning.

Nytt för i år, vi kommer att följa upp att de som fick anmärkning under vårsynen verkligen har genomfört de åtgärder vi krävde i början på juni. Om så inte är fallet riskerar man faktiskt uteslutning ur föreningen. Merparten av de anmärkningar som styrelsen hade på kolonilotterna var enklare saker som bara tar några timmar att fixa till.

Vår uppföljning kommer att ske på söndag den 30 juni efter kl. 18. Så du har fredag, lördag och söndag på dig om du vet med dig att du inte rättat till de påpekningar du fick av styrelsen vid vårsynen.

Vattenläcka

Då var det vatten på hela området igen!

Vattenläckan är lagad. Men om du besöker din koloni inom de närmaste dagarna, ta en extra koll så att inte något har hänt just vid din vattenpost.

Ser du något som inte stämmer med vattnen, kontakta någon i styrelsen eller ring ordföranden. Vi försöker då lösa det så fort vi kan.

Vattnet är igång, vattna med måtta, tänk på att om du har egen brun, använd det i första hand.