Containern

Containern för trädgårdsavfall är nu på plats och kommer att stå där till hösten. Här kan du slänga enbart växtavfall men inte grenar grövre än 3 cm.

Läs mer...