Bästa skördetiden är här!

Äntligen dags att skörda det vi vårdat och vattnat under hela sommaren. Många kolonilotter svämmar över av bär, grönsaker och frukter av olika slag. Förmodligen har de flesta av oss både kunskap och intresse av att tillvarata naturens gåvor på bästa sätt. Det eventuella överskott som finns och som du inte kan ta tillvara på finns det säkert någon annan som vill ha, eller kanske till och med behöver. Låt oss anamma den idé som jag sett utanför flera av lotterna, nämligen att man ställer ut en spann eller dylikt med det man skänker utanför sin grind. På så att kan överflödet omhändertas och behöver inte hamna i vår gemensamma container. Den är absolut inte till för annat än löv, gräs och nerklippt trädgårdsavfall. Om man har mycket fallfrukt på sin tomt kan denna med fördel transporteras till avfallsanläggningen i Kävlinge där den placeras i särskild container avsedd för denna typ av trädgårdsavfall.

Med vänlig hälsning

Styrelsen