Rolf Strandberg kvar som ordförande

Föreningen höll extra föreningsstämma den 18 juni. Anledningen var att hitta en lösning på den uppkomna situationen då vår ordförande Rolf Strandberg säljer sin koloni. Rolf erbjöd sig att sitta kvar som ordförande under nuvarande mandatperiod till årsmötet 2023. Något förslag på ny ordförande fanns inte. Stämman röstade då på att bifalla Rolfs erbjudande om […]

Läs mer...

Ny ordförande

Idag valde Kävlinge Kolonistförening ny styrelseordförande. Ny styrelseordförande i Kävlinge Kolonistförening är Rolf Strandberg.

Vi ska fira 80 år!

Vi söker nu personer som har haft koloni, eller minst koloniområdet från barnsben. Som har gamla foton från 40, 50, 60, 70, 80 och 90 talet. Bilder som kan ge en spegling på hur området har förändrats genom åren och hur området såg ut från börjar och hur det ser ut idag.

Ny hemsida!

Nu har Kävlinge Kolonistförening en ny hemsida. Den nya hemsidan är anpassad för dator, surfplatta och mobila enheter. Sidan har något som kallas responsive design, det betyder att sidan anpassas efter storleken på skärmen som du använder.