Nya regler från januari 2021

Bygglovsregler / Tillstånd som gäller för Kävlinge Kolonistförening! Du ansvarar själv för att du har de handlingar som krävs för din byggnad och det som finns på din kolonilott, ytters är det du som arrenderar din lott som är ansvarig för det som finns på din tomt.  Tillstånd från Kolonistföreningen Tillstånd från Kävlinge Folkets park […]

Läs mer...

Kallelse till extra årsmöte 2021 i Kävlinge Kolonistförening

Enligt tidigare utsänd information hålls ett extra årsmöte eftersom det förra var per capsulam och de beslut som togs endast är giltiga tills detta extramöte hålls. Motioner till mötet inlämnas till styrelsen senast 22 augusti. Tid för mötet:     söndagen den 12 september 2021 kl. 14:00.Plats för mötet:   Folkets Park, Kävlinge Efter mötet bjuder föreningen på glass i glasskiosken. Av […]

Läs mer...

Händer just nu!

Hej kära kolonister. Styrelsen vill tacka för fortsatt förtroende under den här pandemin som råder. Vi har ju dock en stor fördel, vi träffas på kolonierna och kan diskutera om allt som händer. Tyvärr måste vi vänta med vårt årsmöte, vi hoppas att vi kan ha ett årsmöte längre fram. Vi vill också påminna om […]

Läs mer...

Extra årsmöte 2021

Enligt tidigare utsänd information hålls ett extra årsmöte eftersom det förra var per capsulam och de beslut som togs endast är giltiga tills detta extramöte hålls. Motioner till mötet inlämnas till styrelsen senast 22 augusti. Tid för mötet: söndagen den 12 september 2021 kl. 14:00.Plats för mötet: Folkets Park, Kävlinge

Vi ska fira 80 år!

Vi söker nu personer som har haft koloni, eller minst koloniområdet från barnsben. Som har gamla foton från 40, 50, 60, 70, 80 och 90 talet. Bilder som kan ge en spegling på hur området har förändrats genom åren och hur området såg ut från börjar och hur det ser ut idag.

Ny hemsida!

Nu har Kävlinge Kolonistförening en ny hemsida. Den nya hemsidan är anpassad för dator, surfplatta och mobila enheter. Sidan har något som kallas responsive design, det betyder att sidan anpassas efter storleken på skärmen som du använder.