Kulturföreningen Silverforsen

Kulturverksamheten i Folkets Park administreras numera av en nystartad kulturförening. Föreningen behöver fler medlemmar, så det är bra om så många kolonister som möjligt ville gå med som medlemmar. Det kostar 100 kr/person och år, och som medlem kan du påverka verksamheten och gratis ta del av trevliga upplevelser i Silverforsen Folkets Park såsom musik, […]

Läs mer...

Årsmöte 2023

Kolonistföreningen planerar att hålla årsmötet den 18 mars. Kallelse kommer att sändas ut i god tid. Under 2022 har styrelsen arbetat med planerna på att anlägga en toalettbyggnad på området. Ett extra föreningsmöte är planerat till 18 februari 2018 för att informera angående dessa planer och låta medlemmarna ta ställning till om vi ska gå […]

Läs mer...

Ny ordförande

Idag valde Kävlinge Kolonistförening ny styrelseordförande. Ny styrelseordförande i Kävlinge Kolonistförening är Rolf Strandberg.

Vi ska fira 80 år!

Vi söker nu personer som har haft koloni, eller minst koloniområdet från barnsben. Som har gamla foton från 40, 50, 60, 70, 80 och 90 talet. Bilder som kan ge en spegling på hur området har förändrats genom åren och hur området såg ut från börjar och hur det ser ut idag.

Ny hemsida!

Nu har Kävlinge Kolonistförening en ny hemsida. Den nya hemsidan är anpassad för dator, surfplatta och mobila enheter. Sidan har något som kallas responsive design, det betyder att sidan anpassas efter storleken på skärmen som du använder.