Varje kolonist har tillgång till kommunalt, rinnande vatten. Men med detta tillkommer också några regler för just vatten.

Idag är det bara tillåtet att ”handvattna” dv.s. man får vattna med:

  • vattenkanna
  • vattna med en slang med tillhörande munstycke

Även fortsättningsvis är det bra att ta tillvara regnvatten, och kommunens regler gäller vid bevattning, blir det bevattningsförbud, då gäller det även på koloniområdet.
Ni som har egen brunn får självklart även fortsättningsvis vattna med vatten spridare om ni tar från den egna brunnen.

En del förfrågningar har inkommit vad som gäller om man vill fylla sin pol. Styrelsen har fatta ett beslut om det för närvarande kostar 100:- per år. Ni meddelar föreningen hur stor pol ni har. Sen kommer ni att bli fakturerade för detta i efterhand i oktober.