Containern

Vi öppnar containern tisdagen den 23 april 2019. Fram till dess kan du slänga komposterbart i risinsamlingen.

Tänk på att i containern får det bara slängas komposterbart trädgårdsavfall, och det får bara vara mindre kvistar och ogräs. Inte träd och buskar eller andra skrymmande föremål.

Det får inte slängas matavfall, plast eller andra föremål i containern.

You must be logged in to post a comment