Årsmöte 2021

Det är andra tider! Som kolonist kan vi spendera tid på våran älskade koloni, men vi kan inte träffas på samma sätt som vi brukar träffas. Därför måste vi i…

Läs mer...

Årsmötet 2021

Under rådande omständigheter med mötesförbud och en pandemi som härjar har styrelsen beslutat att hålla årsmötet med hjälp av "per capsulam". Det betyder att styrelsen kommer att skicka ut ett…

Läs mer...

Årsmöte 20200315 kl 12:00

Kallelse till årsmöte!Söndagen den 15 mars 2020 kl 12:00 Lilla kulturhuset Mejerigränd 3 i Kävlinge Förslag till dagordning för årsmötet Mötets öppnandeFastställande av dagordningVal av ordförande att leda förhandlingarnaVal av protokollförare…

Läs mer...


1 2 3 4