Organisationsnummer

Kävlinge Kolonistförening har från och med den 25 maj ett organisationsnummer, det betyder att föreningen nu kan ingå avtal, teckna försäkringar och driva rättsliga processer. Det som först nu händer är att föreningen förnya bankuppgifterna, övertar rätten till domän och webbhotell, införskaffar nytt bokföringsprogram.

Nästa steg blir att vi kommer att deklarera föreningens verksamhet.

GDPR

Alla har ni säkert hört tala som GDPR och Kävlinge Kolonistförening hanterar dina personuppgifter med största sekretess. De uppgifter vi har om dig sparas på en intern hårddisk samt på ett USB minne för att lagra dina personuppgifter. Kävlinge Kolonistförening lagrar dina uppgifter på säkert sätt. Vi lämnar bara ut uppgifter till myndigheter om de kräver det.

Dina uppgifter med namn och adress har hela styrelsen tillgång till för att kunna utföra ett gott arbete. Personnummer som du lämnar har bara ordförande och kassören tillgång till. Vill du att dina uppgifter raderas från förenings register när du säljer din koloni får du begära det vid en eventuell försäljning. Annars arkiveras ditt namn, adress och telefonnummer. Däremot tar vi bort ditt personnummer.

Du som äger en koloni kan inte begära att dina uppgifter skall tas bort. De uppgifter vi har om dig idag är Förnamn, Efternamn, Personnummer, Bostadsadress, Telefonnummer, E-post, Vilken kolonilott du äger, Storleken på kolonilotten, Om du har tillgång till toalett, Hur mycket du betalar till föreningen varje år. Dessa uppgifter krävs för att du ska få ägan en kolonilott. Din e-post använder vi för att vid enstaka tillfällen skicka ut nyhetsbrev med vad som händer på området. Då använder vi en extern leverantör som också följer GDPR.

Styrelsemöte 19 juni 2018

Tisdagen den 19 juni har styrelsen vårens sista styrelsemöte. Har du något du vill att vi ska ta upp på mötet, hör av dig senast måndag kväll. På styrelsemötet kommer vi att ta upp följade:

 1. Ekonomin i föreningen (stående punkt)
 2. Organisationsnummer
 3. Vårsyen (berörda kolonister)
 4. Information från parken
 5. Synpunkter från kolonister
 6. Övrigt

Ungefär såhär ser vår agenda ut varje gång vi har styrelsemöte. Det är tre fasta punkter, ekonomi, information från parken , synpunkter från kolonister som vi regelbundet tar upp. Övriga punkter kan variera från möte till möte.

Vårsynen 2018

Hej kära kolonister

Nu har vi genomfört vårsyen, närmare bestämt den 5 juni tog styrelsen en promenad runt området. På det stora hela är styrelsen nöjd med hur kolonilotterna ser ut och sköts. Det finns några saker vi vill påminna er alla om.

 1. Tänk på att klippa häcken, tänk på att häcken inte får bli högre än 160cm och att den inte går utanför din tomtgräns. I varje hörna av tomten ska det finnas en stolpe som visar vart tomtgränsen går. Om du är osäker, kontakta styrelsen för att reda ut vart gränsen går.
 2. Du som har koloni ut mot Dalgatan, du ansvarar för att trottoaren håls fri från ogräs. Har du kolonilott mot Väverigatan har du ansvar för att det är rent och att du håller dig innanför tomtgränsen.
 3. Har du din koloni mot ån till, håll efter ogräs/alternativ klipp gräset utanför din lott. Gången längs ån är lite mer av den natursköna varianten.
 4. Har du koloni med gång så har du halva ansvaret och din granne mittemot har halva gången. Den ska vara fri från ogräs och hållas ren.
 5. Har du någon form av pol SKA du anmäla det till föreningens styrelse. Det kostar 100:- per år extra i vattenavgift om du har pol. Har du inte anmält din pol än, det är inte försent. Senast 31 juli skall du ha anmält att du har pol.
 6. Tänk på att försöka hålla rent intill din granne, försök hålla minst 30cm ogräsfritt/gräsfritt så att grannen slipper ditt ogräs/gräs.

De kolonist som vi hade synpunkter på när vi gick vårsynen har i dagarna fått ett brev/epost om vad de behöver åtgärda. Har du inte fått något brev då har inte styrelsen haft några synpunkter på din koloni.