Om Copyright
Du kan utgå ifrån att allt material på Kävlingekolonist.se ägs av Kävlinge Kolonistförening, om inte annat anges, där tillhör copyright Kävlinge Kolonistförening. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på kavlingekolonist.se för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från föreningens ordförande. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Innehållet (bilder, filmer och text) på denna hemsida får ej kopieras eller reproduceras, helt eller delvis, elektroniskt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från Kävlinge Kolonistförenings ordförande. Lagöverträdelser beivras. Allt innehåll på denna hemsida omfattas av den svenska lagen: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk .
OBS! Bilderna får ej användas i kommersiellt syfte.

Citera, länkning med mera
Självklart får du citera, referera och/eller länka till kavlingekolonist.se.
OBS! När det gäller bildmaterial får du ej direktlänkad till en bild, utan endast länka till sidan där bilden förekommer.