Containern

Containern öppnas 1 maj och är öppen till slutet på oktober. Här får du enbart slänga trädgårdsavfall. Du får inte slänga plast, byggmaterial eller matavfall.

Läs mer...


1 2