Extrastämma!

Vi hade ett möte den 11:e september. Kunde du inte vara där, men har frågor är du välkommen att kontakta ordföranden, Ingvar Willander tel 0706  2269 68
Den 30 oktober kommer det att bli ett möte där vi skall rösta om vatten. För att förslaget ska godkännas krävs 50 % majoritet av vid stämman närvarande medlemmar samt de som företräds av ombud. De kolonister som inte kan närvara vid extrastämman har möjlighet att rösta genom ombud.

Kallelse, styrelsens förslag till vatten, ritning samt fullmakt kommer att skickas ut under vecka 40.

Välkommen på koloniträff

Ta en paus ifrån rabatten, ta med dricka/kaffe och kom och samlas en stund i parken för gemensam picknick. Föreningen bjuder på grillad korv. Ta chansen och kom och hälsa på dina grannar i koloniföreningen, ta med dig växter eller frön du har för mycket av och vill byta/ge till någon. Styrelsen finns på plats och tar gärna emot dina tankar/idéer.

Lördag 7 maj kl 13.00 i Silverforsen Folkets park

Välkommen önskar Linda och Britt-Louise i föreningen

Årsmötet 2016

Då var årsmötet för 2016 genomfört. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det tackar vi så mycket för.

De styrelseledamöter som var uppe för omval ställde upp på nytt. Det betyder att vi har samma styrelse 2016 som vi har haft 2015.

Ordförande är Ingvar Willander, som kassör fortsätter Lena Lang och som sekreterare i föreningen fortsätter Jonas Malmgren.

Stämman antog nya stadgar och nya ordningsregler. De förändringar som gäller stadgar var framförallt att inträdesavgiften till föreningen slopades. När det gäller ordningsregler var det små skysteringar gällande kompostering, och regler kring studsmattor som ändrades.

För mer information om vår organisation se hemsidan.