Fakta

 • Grundades 1942
 • 76 kolonister
 • 33 000 kvadratmeter
 • 450 kvm per kolonilott
 • Egen stuga på 15 kvm
 • Rinnande vatten till tomten
 • Får lov att övernatta sommartid
 • 5 min till Kävlinge Centrum
 • 1 min till Kävlingeån
 • 2 min till Silverforsen
 • Container för trädgårdsavfall
 • Risinsamling

Varje kolonist arrenderar sin egen tomt, genomsnittet på en tomt är 450 kvm. Det finns både större och mindre tomter. Som ägare av kolonilott får du bygga en stuga på 15 kvm på tomten. Du behöver inte bo i Kävlinge kommun för att äga en kolonilott, men du måste bli godkänd av föreningen innan du får köpa en kolonilott. Du måste bli med i Kävlinge Kolonistförening för att få lov att köpa.

Att äga en kolonilott kan vara helt underbart, men är också en hobby, ett arbete och det kräver en del arbete för att hålla sin kolonilott i gott skick.

Föreningen har en styrelse som består av ordförande, kassör, sekreterare och två ytterligare ledamöter, samt två suppleanter. Styrelsen har regelbundna möten ca 5 – 6 per år. Styrelsen har också en vårsyn där styrelsen tittar på området så att allt ser bra ut och att det är väl underhållet. Det finns också en liknande höstsyn.

En gång per år skall arrendet för tomten betalas in, det är alltid 28 (29) februari som är sista dagen att ha betalt arrendet. En gång per år i mars hålls ett årsmöte där styrelsen väljs och där övriga ärenden diskuteras.

Kävlinge Kolonistförening arrenderar marken av Kävlinge Folkets park.