Höstsyn 28 september

Hej kära kolonist!

Det är tid för höstsyn,

lördagen den 28 september 2019 kl. 10:00! 

Här nedan följer några ledord på vad vi i styrelsen för

Kävlinge Kolonistförening samt representant för Kävlinge Folkets park kommer att titta extra noga på i år. 

  • De som har häck, den får vara max 160 cm hög och ska vara klippt.
  • De som har trottoar mot Dalgatan ska ha rensat hela vägen från kolonilotten till gatan på ogräs.
  • De som har koloni mot Väverigatan ska ha rensat från uthängande grenar och ogräs.
  • De som har koloni mot ån ska ha rensat från uthärdade grenar och ogräs närmast tomten ca 30 cm ut från tomtgränsen
  • De som har kolonilott med gång på området ska ha rensat halva gången och där får inte vara buskar, träd och andra växter som sticker ut i gången.
  • De som har gång mot mittgången ska ha fritt från ogräs ca 1 meter ut från sin tomt
  • Det ska vara fritt från ogräs intill grannen ca 50 cm fritt från gräs och ogräs.
  • Det ska vara en allmänt skött koloni.

De som fick en anmärkning i våras kommer vi titta extra noga på denna gång, att de följer de ordningsregler och stadgar som finns i föreningen samt att de har rättat till den anmärkning som de tidigare fick.