Din koloni behöver kärlek!

Hej kära kolonister!

Det är hög tid att ta hand om er koloni, för dig som inte varit mycket på kolonin i år, det växer som aldrig förr, ogräs trivs när det har regnat och sedan blir varmt. Låt inte ogräset ta över din koloni.

Här följer lite riktlinjer för hur din koloni ska se ut och bör skötas.

  1. Klipp gräset efter behov, minst två gånger i månaden. Då hinner inte gräset växa och sätta frö.
  2. Klipp din häck, den får bara vara 160 cm hög, gäller alla häckar som är ut mot gången och in till grannen.
  3. Rensa gången, har du koloni i någon av gångarna, då ska halva gången vara rensad från ogräs. Har du koloni mot Dalgatan, då ska du rensa hela trottoaren.
  4. Rensa ogräs, gräs in till din granne, det ska vara 30cm fritt från ogräs och gräs intill grannen, rensa även i staketet om så behövs.

Följer man dessa enkla regler och skötselråd, då klarar man som regel vår och höstsyn utan anmärkning.

Nytt för i år, vi kommer att följa upp att de som fick anmärkning under vårsynen verkligen har genomfört de åtgärder vi krävde i början på juni. Om så inte är fallet riskerar man faktiskt uteslutning ur föreningen. Merparten av de anmärkningar som styrelsen hade på kolonilotterna var enklare saker som bara tar några timmar att fixa till.

Vår uppföljning kommer att ske på söndag den 30 juni efter kl. 18. Så du har fredag, lördag och söndag på dig om du vet med dig att du inte rättat till de påpekningar du fick av styrelsen vid vårsynen.