Risinsamling Hösten 2019

Från den 1 oktober (INTE TIDIGARE) kan du börja lägga ditt ris och komposterbart material i hög på vändplatsen, det kommer vara anvisad plats från

1 oktober (INTE TIDIGARE)

Ris och komposterbart kommer man kunna lägga under hela oktober. 1 november tar vi bort rishögen och sedan får man INTE lägga någon ny hög.