Årsmötet 2019

Då har vi genomfört årsmötet för 2019. Ekonomin för föreningen är god och revisorerna yrkade på att styrelsen skulle få ansvarsfrihet och så beslutade också stämman. Stämman beslutade också att…

Läs mer...

Årsmöte 20190330

Kallelse till årsmöte! Lördagen den 30 mars 2019 kl 14:00  Lilla kulturhuset Mejerigränd 3 i Kävlinge Förslag till dagordning för årsmötet Mötets öppnande Fastställande av dagordning Val av ordförande att…

Läs mer...

Årsmöte

Söndagen den 11 mars håller Kävlinge Kolonistförening årsmöte. Lilla kulturhuset Mejerigränden klockan 14 Du som äger kolonilott är välkommen på årsmötet. Kan du inte själv komma kan du skicka sändebud,…

Läs mer...

Årsmötet 2017

I början på mars hade föreningen ett årsmöte. Det fortlöpte smidigt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det hade inte inkommit några motioner. Styrelsen består av samma medlemmar som 2016. Det beslutades…

Läs mer...


1 2 3 4