Årsmötet är genomfört

Våren gör tappra försök att tränga undan vintern men kampen är fortfarande jämn, det finns ju en anledning till uttrycket ”april-väder”. Ett säkert vårtecken är dock att föreningens årsmöte har genomförts, där ett 30-tal kolonistlotter var representerade. Utöver sedvanlig formalia och val av ny styrelse hade stämman att ta ställning till ett förslag avseende byggnation av toaletter/dusch och samlingsrum. Som förklarats i inbjudan finns ett tidigare beslut att bygga egen toalett och med det som utgångspunkt beskrevs förslaget och stämman gick till votering.

Projektet i sin nuvarande form fick inte godkänt utan det återremitterades till styrelsen för vidare beredning. Det kommer en kallelse efter sommaren där medlemmarna kommer att få ta del av ett fördjupat beslutsunderlag för de olika alternativ till att lösa toalettfrågan som föreslogs under stämman.