Kolonilott nr 47

Nu har föreningen sålt nr 47 och vi har även styckat av tomten och börjar förbereda för toalett. Vi kommer till senhösten att kalla till ett informationsmöte där vi kommer berätta mer om hur vi har tänkt och vad det kommer att kosta föreningen. Men vi återkommer längre fram med mer information om detta.