Information från styrelsen 2015-06-25

Vårsyn, eftersyn

Fortfarande finns några kolonister som har ”glömt” att rensa i gången eller att klippa ner häcken till midsommar. Styrelsen kontaktar dessa.

Elverk att låna

Föreningen har till utlåning numera inte bara ett utan två elverk efter det att Lena Lang har skänkt oss ett som hon inte längre behövde. Hör med någon i styrelsen om ni behöver låna ett av elverken.

Bikupor

Bin ska vi vara rädda om. En kraftig minskning och försämrad livskraft hos bina är ett av våra värsta miljöhot. Ett bisamhälle i en kolonimiljö skulle passa väl in tycker vi i styrelsen. Därför har vi under de senaste styrelsemötena diskuterat möjligheten att sätta upp en bikupa någonstans på området. Vi hade möjligen tänkt oss i närheten av förrådet, men efter att ha hört med de närmaste kolonisterna har förslaget skrinlagts. Vi kanske tar upp det igen ett annat år med en alternativ placering.

Djurhållning

Det har ställts frågor om vad som gäller om att hålla höns eller kaniner eller andra husdjur på kolonierna. Detta kommer vi från styrelsens sida ställa oss avvisande till eftersom djurrättslagen inte tillåter mer än ett fåtal djur per tomt, och hela koloniområdet räknas i detta sammanhang som en enda tomt.

Containern

Det har förekommit vid upprepade tillfällen att man slängt trädgårdsavfall utanför containern i ställer för i. Detta får naturligtvis inte ske och om vi inte ser bättring kan det leda till att vi tvingas avskaffa containern helt.