Årets vårsyn går av stapeln nu på lördag.

Vi kommer att ha visst översende med uppenbara skador efter översvämningarna men så klart  ska vårt koloniområde se fint och vårdat ut för allas trevnad.

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen framhållit att gångarnas bredd på vissa ställen är alldeles litet, vilket hndrar såväl nyttotrafik från och till kolonilotter samt ännu värre, framkomlighet för utryckningsfordon. Riktmärket är att gångarna skall vara minst 3 meter breda, så på sina ställen kommer häckar ett behöva klippas ordentligt. Det är för allas nytta och säkerhet och vi hoppas på ett kollektivt ansvar för detta.

I vanlig ordning kommer ett protokll att skickas ut med eventuella kommentarer angivna så att alla vet vad som behöver korrigeras eller förbättras.  Självklart också med uppskattning till de som vårdat sina lotter väl.

Låt oss fortsätta att hjälpas åt att skapa ett trivsamt område, till gagn såväl för oss själva som för alle de som passerar vårt område för att njuta av områdets skönhet.

Mvh
/Styrelse