Årsmötet 2016

Då var årsmötet för 2016 genomfört. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det tackar vi så mycket för.

De styrelseledamöter som var uppe för omval ställde upp på nytt. Det betyder att vi har samma styrelse 2016 som vi har haft 2015.

Ordförande är Ingvar Willander, som kassör fortsätter Lena Lang och som sekreterare i föreningen fortsätter Jonas Malmgren.

Stämman antog nya stadgar och nya ordningsregler. De förändringar som gäller stadgar var framförallt att inträdesavgiften till föreningen slopades. När det gäller ordningsregler var det små skysteringar gällande kompostering, och regler kring studsmattor som ändrades.

För mer information om vår organisation se hemsidan.

You must be logged in to post a comment