mars 2016

Årsmötet 2016

Då var årsmötet för 2016 genomfört. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det tackar vi så mycket för. De styrelseledamöter som var uppe för omval ställde upp på nytt. Det betyder att vi…

Läs mer...

Risinsamling våren 2016

Då var det snart tid för risinsamling. OBS! Ny datum: Vi börjar den 22 mars och håller på till 10 april. Här får även grova grenar och trädstammar lämnas. Enbart växtmaterial, inga bräder…

Läs mer...