Årsmöte 2023

Kolonistföreningen planerar att hålla årsmötet den 18 mars. Kallelse kommer att sändas ut i god tid.

Under 2022 har styrelsen arbetat med planerna på att anlägga en toalettbyggnad på området. Ett extra föreningsmöte är planerat till 18 februari 2018 för att informera angående dessa planer och låta medlemmarna ta ställning till om vi ska gå vidare med förslaget. I så fall kommer en ny omröstning att ske i samband med årsmötet. Kallelse kommer att sändas ut också till detta möte. Det är viktigt att medlemmarna sluter upp till båda mötena.