Container och risinsamling

Hej alla kolonister!

Nu är den för året sista containern för trädgårdsavfall på plats. Vi vill göra er uppmärksamma på att grenar och ris inte skall läggas i denna container. Detta kan man spara till risinsamlingen som startar den 1/10.