Corona!

Styrelsen vill härmed informera om att tänka på att hålla avstånd till närmaste granne. Använder du något i förrådet, tänk på att ha handskar på dig, så att du inte…

Läs mer...

Risinsamling

Risinsamling startar fredagen den 27 mars och pågår till den 13 april 2020. Här får du slänga allt som är komposterbart. OBS! Bara sådant som är komposterbart, inte något annat.

Läs mer...

Årsmöte 20200315 kl 12:00

Kallelse till årsmöte!Söndagen den 15 mars 2020 kl 12:00 Lilla kulturhuset Mejerigränd 3 i Kävlinge Förslag till dagordning för årsmötet Mötets öppnandeFastställande av dagordningVal av ordförande att leda förhandlingarnaVal av protokollförare…

Läs mer...


1 2