Motion 1 till årsmötet

Motion från kolonistyrelsen gällande ändringar i föreningens stadgar

Styrelsen för Kävlinge Kolonistförening föreslår ändring av föreningens stadgar.
Syftet är att modernisera och anpassa stadgarna i enlighet med rådande praxis. Främst gäller detta punkter som avser inträdesavgiften som inte längre tas ut, bestämmelser om när motioner ska vara inlämnade, komplettering av dagordning vid årsmöte, regler för ändring av stadgar samt val av styrelseposter. Ny föreslagen lydelse bifogas.

Styrelsen / gm Jonas Malmgren

Motion – Stadgar 2016 i pdf format