Årsmöte 2023

Kolonistföreningen planerar att hålla årsmötet den 18 mars. Kallelse kommer att sändas ut i god tid.

Under 2022 har styrelsen arbetat med planerna på att anlägga en toalettbyggnad på området. Under mötet kommer denna fråga att behandlas. Det är därför extra viktigt att medlemmarna sluter upp till årsmötet.