Årsmöte 2021

Det är andra tider!

Som kolonist kan vi spendera tid på våran älskade koloni, men vi kan inte träffas på samma sätt som vi brukar träffas. Därför måste vi i år hålla avstånd och tänka på vem och vilka vi träffas samt hur vi träffas.

Det gäller även vårt älskade årsmöte där vi ska gå igenom vår ekonomi och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Där revisorerna ska läsa sin berättelse och där vi ska välja ny styrelse för det kommande året.

Nuvarande styrelse har beslutat att ställa in årets årsmöte fram till dess att lagar och rekommendationer tillåter att vi håller ett traditionsenligt årsmöte. Men vår förening behöver en styrelse och därför har den nuvarande styrelsen beslutat att skicka ut handlingarna digitalt. Detta gäller både årsberättelse och förslag till dagordning samt förslag till beslut.

Du får handlingarna idag och sedan har du fram till den 31 mars på dig att protestera mot förslag till dagordning samt förslag till protokoll. Om det inte inkommer några större anmärkningar på föreslagen dagordning och protokoll, kommer styrelsen sedan få protokollet signerat.

Dessa handlingar gäller max 1 år eller till dess att regler och rekommendationer ändras så vi kan hålla ett regelrätt årsmöte. Styrelsen kommer då kalla till ett extra årsmöte.

Handlingarna har skickats ut via epost till den epost du uppgav när du köpte din koloni, har du ändrat epost, måste du höra av dig till styrelsen så vi kan uppdatera dina uppgifter.