Vi ska fira 80 år

Kävlinge Kolonistförening kommer under 2022 att fira 80 år som förening.
Vi planerar just nu ett häfte om historien kring föreningen. Vi vill berätta om aktiviteter och händelser som har skapat det koloniområde vi känner idag.

Vi söker nu personer som har haft koloni, eller minst koloniområdet från barnsben. Som har gamla foton från 40, 50, 60, 70, 80 och 90 talet. Bilder som kan ge en spegling på hur området har förändrats genom åren och hur området såg ut från börjar och hur det ser ut idag.

Har du information att delge oss, hör av dig till info@kavlingekolonist.se

Om du bidrar med något, får du gratis ett exemplar av vår utgåva 2022.