Styrelsemöte den 21 januari 2018

Idag har vi haft vårt första styrelsemöte för i år. Det blir också det sista med nuvarande styrelse då vi på årsmötet 2018 ska välja ny styrelse. Det behöver förnyas en del i styrelsen, då några har valt att sluta och några har sålt sin kolonilott.

Lena som har suttit som kassör under två år, sålde sin kolonilott under hösten. Hon tackar för sig och lämnar över kassör jobbet till någon ny.
Anna har aviserat att hon vill avgå som ordinarie ledamot, kan tänka sig att sitta kvar som suppleant.
Rolf avgick i somras, då han kände att vattenprojektet blev hans bidrag, men vill nu ägna mer tid åt sin kolonilott.

Jonas sitter idag som sekreterare, han är uppe för omval, han ställer upp två år till.
Maj-Elén är uppe för omval, hon ställer upp för två år till.

Bengt sitter idag som suppleant, han kan tänka sig att ta en ordinarie plats i styrelsen.

Då Lennart sålde sin kolonilott i våras, blir det upp till årsmötet om man väljer att Lennart ska vara kvar som revisor. Styrelsen föreslår att han sitter kvar.

Nu behöver vi i föreningen alltså förnya oss lite. Föreningen söker följande till årsstämman.

Två ordinarie ledamöter
Två suppleanter

En ny revisor, alternativt en suppleant

Föreningen söker också ny valberedning, då nuvarande valberedning avgår.

 

You must be logged in to post a comment