Styrelsemöte den 21 januari 2018

Idag har vi haft vårt första styrelsemöte för i år. Det blir också det sista med nuvarande styrelse då vi på årsmötet 2018 ska välja ny styrelse. Det behöver förnyas en del i styrelsen, då några har valt att sluta och några har sålt sin kolonilott.

Lena som har suttit som kassör under två år, sålde sin kolonilott under hösten. Hon tackar för sig och lämnar över kassör jobbet till någon ny.
Anna har aviserat att hon vill avgå som ordinarie ledamot, kan tänka sig att sitta kvar som suppleant.
Rolf avgick i somras, då han kände att vattenprojektet blev hans bidrag, men vill nu ägna mer tid åt sin kolonilott.

Jonas sitter idag som sekreterare, han är uppe för omval, han ställer upp två år till.
Maj-Elén är uppe för omval, hon ställer upp för två år till.

Bengt sitter idag som suppleant, han kan tänka sig att ta en ordinarie plats i styrelsen.

Då Lennart sålde sin kolonilott i våras, blir det upp till årsmötet om man väljer att Lennart ska vara kvar som revisor. Styrelsen föreslår att han sitter kvar.

Nu behöver vi i föreningen alltså förnya oss lite. Föreningen söker följande till årsstämman.

Två ordinarie ledamöter
Två suppleanter

En ny revisor, alternativt en suppleant

Föreningen söker också ny valberedning, då nuvarande valberedning avgår.

 

Välkommen till 2018

Då var det 2018 och januari är snart slut. Även om det inte är något direkt koloni väder är det bra om du tittat till din kolonilott lite då och då. Glöm inte bort att den finns.

Idag klockan 14 har styrelsen möte. Har du något du vill vi ska ta upp har du möjlighet att hör av dig innan kl 14. Du kan också skicka epost till info@kavlingekolonist.se med dina funderingar och tankar. Tänk också på att det är senast den 31 januari som motioner ska vara inlämnade till styrelsen för att kunna behandlas innan årsmötet 2018.

Mer information om vårt styrelsemöte kommer senare idag. Då kommer också information om när vi släpper på vattnet igen och när containern öppnar och när vårens risinsamling kommer att äga rum.

// Styrelsen