Styrelsemöte 20190330

Då har vi haft vårt första styrelsemöte med nya styrelsen. Det som diskuterades i första hand var kolonister som inte har betalt sitt arrende. Även kolonilott nr 65 diskuterades, här finns nu ett beslut från tingsrätten och kronofogdemyndigheten kommer att verkställa dom så snart som möjligt. I övrigt planerades det lite inför nästa styrelsemöte som vi kommer att hålla i maj månad.

You must be logged in to post a comment