Årsmötet 2019

Då har vi genomfört årsmötet för 2019. Ekonomin för föreningen är god och revisorerna yrkade på att styrelsen skulle få ansvarsfrihet och så beslutade också stämman.

Stämman beslutade också att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Stämman valde att följa valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar.

Revisorer valdes också enligt valberedningens förslag.

De två propositioner som fanns på dagordningen röstades det för ett ja på båda och styrelsen kommer aktivt att arbeta för att båda förslagen blir genomförbara.

Mötet avslutades och efter åts det tårta och dracks kaffe. Efter detta hade den nya styrelsen sitt första möte. Dock utan de två invalda suppleanterna som hade förhinder att komma till årsmötet.

You must be logged in to post a comment