Risinsamling Hösten 2019

Från den 1 oktober (INTE TIDIGARE) kan du börja lägga ditt ris och komposterbart material i hög på vändplatsen, det kommer vara anvisad plats från

1 oktober (INTE TIDIGARE)

Ris och komposterbart kommer man kunna lägga under hela oktober. 1 november tar vi bort rishögen och sedan får man INTE lägga någon ny hög.

Höstsyn 28 september

Hej kära kolonist!

Det är tid för höstsyn,

lördagen den 28 september 2019 kl. 10:00! 

Här nedan följer några ledord på vad vi i styrelsen för

Kävlinge Kolonistförening samt representant för Kävlinge Folkets park kommer att titta extra noga på i år. 

  • De som har häck, den får vara max 160 cm hög och ska vara klippt.
  • De som har trottoar mot Dalgatan ska ha rensat hela vägen från kolonilotten till gatan på ogräs.
  • De som har koloni mot Väverigatan ska ha rensat från uthängande grenar och ogräs.
  • De som har koloni mot ån ska ha rensat från uthärdade grenar och ogräs närmast tomten ca 30 cm ut från tomtgränsen
  • De som har kolonilott med gång på området ska ha rensat halva gången och där får inte vara buskar, träd och andra växter som sticker ut i gången.
  • De som har gång mot mittgången ska ha fritt från ogräs ca 1 meter ut från sin tomt
  • Det ska vara fritt från ogräs intill grannen ca 50 cm fritt från gräs och ogräs.
  • Det ska vara en allmänt skött koloni.

De som fick en anmärkning i våras kommer vi titta extra noga på denna gång, att de följer de ordningsregler och stadgar som finns i föreningen samt att de har rättat till den anmärkning som de tidigare fick.