Rolf Strandberg kvar som ordförande

Föreningen höll extra föreningsstämma den 18 juni. Anledningen var att hitta en lösning på den uppkomna situationen då vår ordförande Rolf Strandberg säljer sin koloni. Rolf erbjöd sig att sitta kvar som ordförande under nuvarande mandatperiod till årsmötet 2023. Något förslag på ny ordförande fanns inte. Stämman röstade då på att bifalla Rolfs erbjudande om att sitta kvar.