Vårsynen 2018

Hej kära kolonister

Nu har vi genomfört vårsyen, närmare bestämt den 5 juni tog styrelsen en promenad runt området. På det stora hela är styrelsen nöjd med hur kolonilotterna ser ut och sköts. Det finns några saker vi vill påminna er alla om.

  1. Tänk på att klippa häcken, tänk på att häcken inte får bli högre än 160cm och att den inte går utanför din tomtgräns. I varje hörna av tomten ska det finnas en stolpe som visar vart tomtgränsen går. Om du är osäker, kontakta styrelsen för att reda ut vart gränsen går.
  2. Du som har koloni ut mot Dalgatan, du ansvarar för att trottoaren håls fri från ogräs. Har du kolonilott mot Väverigatan har du ansvar för att det är rent och att du håller dig innanför tomtgränsen.
  3. Har du din koloni mot ån till, håll efter ogräs/alternativ klipp gräset utanför din lott. Gången längs ån är lite mer av den natursköna varianten.
  4. Har du koloni med gång så har du halva ansvaret och din granne mittemot har halva gången. Den ska vara fri från ogräs och hållas ren.
  5. Har du någon form av pol SKA du anmäla det till föreningens styrelse. Det kostar 100:- per år extra i vattenavgift om du har pol. Har du inte anmält din pol än, det är inte försent. Senast 31 juli skall du ha anmält att du har pol.
  6. Tänk på att försöka hålla rent intill din granne, försök hålla minst 30cm ogräsfritt/gräsfritt så att grannen slipper ditt ogräs/gräs.

De kolonist som vi hade synpunkter på när vi gick vårsynen har i dagarna fått ett brev/epost om vad de behöver åtgärda. Har du inte fått något brev då har inte styrelsen haft några synpunkter på din koloni.

 

You must be logged in to post a comment