Vatten och vattenregler

Hej!

Då har vi äntligen vatten på koloniområdet, varje kolonist har nu tillgång till kommunalt, rinnande vatten. Men med detta tillkommer också några regler för just vatten.

Idag är det bara tillåtet att ”handvattna” dv.s. man får vattna med:

  • vattenkanna
  • vattna med en slang med tillhörande munstycke

Även fortsättningsvis är det bra att ta tillvara regnvatten, och kommunens regler gäller vid bevattning, blir det bevattningsförbud, då gäller det även på koloniområdet.
Ni som har egen brunn får självklart även fortsättningsvis vattna med vatten spridare om ni tar från den egna brunnen.

En del förfrågningar har inkommit vad som gäller om man vill fylla sin pol. Styrelsen kommer att fatta ett beslut om det vid nästa styrelsemöte. Fram tills det meddelar ni ordföranden hur stor pol ni har och hur många gånger ni har fyllt den, eller kommer att fylla den i sommar. Sen kommer ni att bli fakturerade för detta.

You must be logged in to post a comment