Tid för vårsyn

Hej alla kolonister!

Det har blivit tid för vårsyn, ja nu är det ju redan sommarvärme ute, men det kallas dock för vårsyn. Här kommer lite riktlinjer om vad styrelsen tittar på när det gäller vårsynen.

  • Häcken ska vara max 160 cm hög.
  • Gräset ska var klippt i år.
  • Stugan ska vara i gott skick.
  • Din tomt ska inte förvaras för en massa skräp och byggrester, om du inte aktivt renoverar din stuga.
  • Du ska ha någon form av staket, eller häck som tydligt visar var din tomtgräns går.
  • Du som har kolonilott i gångarna, du ansvarar för halva gången och din granne ansvarar för andra halvan. Gången ska vara fri från ogräs.
  • Du som har kolonilott mot dalgatan, där ska trotsaren vara fri från ogräs.
  • Du som har kolonilott mot banvallen och Kävlinge ån, du ansvarar för  50 cm ut från din tomt, att gräset är klippt.

Ovan är de grundregler som vi i styrelsen tittar på när vi går vårsynen. Följer man ovannämnda regler, då följer man också föreningen stadgar och ordningsregler. Man följer då också vårt arrendeavtal med Kävlinge folkets park.

Om du är medveten om att din kolonilott kanske behöver lite extra kärlek, då har du möjlighet nu att ge den det där lilla extra. Vårsynen är om några dagar.

Allt gott Kävlinge kolonistförenings styrelse.

Vatten och vattenregler

Hej!

Då har vi äntligen vatten på koloniområdet, varje kolonist har nu tillgång till kommunalt, rinnande vatten. Men med detta tillkommer också några regler för just vatten.

Idag är det bara tillåtet att ”handvattna” dv.s. man får vattna med:

  • vattenkanna
  • vattna med en slang med tillhörande munstycke

Även fortsättningsvis är det bra att ta tillvara regnvatten, och kommunens regler gäller vid bevattning, blir det bevattningsförbud, då gäller det även på koloniområdet.
Ni som har egen brunn får självklart även fortsättningsvis vattna med vatten spridare om ni tar från den egna brunnen.

En del förfrågningar har inkommit vad som gäller om man vill fylla sin pol. Styrelsen kommer att fatta ett beslut om det vid nästa styrelsemöte. Fram tills det meddelar ni ordföranden hur stor pol ni har och hur många gånger ni har fyllt den, eller kommer att fylla den i sommar. Sen kommer ni att bli fakturerade för detta.