Grävning

Nu börjar vattenprojektet ta fart på allvar. Nu hoppas vi att vintern har släppt och att vi alla kan börja gräva. Det är av största vikt att du gräver din del och att du pratar med din granne om hur ni ska gräva.

Är du osäker på vad som gäller just för dig och din granne eller hur ni bäst gräver?

Kontakta då Rolf som är projektledare för vattenprojektet. Han har avsatt telefontid för dina frågor alla dagar 1 – 10 mars mellan kl. 08 och kl. 10. Du kan också maila honom:
Telefon:         0708 – 93 84 84
E-post:           rolf@kavlingekolonist.se

Den 4:e och 5:e mars mellan kl. 08 och 10 finns också Rolf på koloniområdet om du vill träffa honom. Han finns på sin kolonilott nr 11

Behöver du hjälp med att gräva på din tomt p.g.a. hälsoskäl? Bengt håller i trådarna med att samla ihop kolonister som behöver hjälp med grävning. Senast den 4 mars behöver du höra av dig till honom för att meddela att du behöver hjälp med grävning.

Senast 4 mars till Bengt
Telefon:         046 – 71 18 23
E-post:           bengt@kavlingekolonist.se

Årsmöte har vi den 5 mars kl. 14.
Där finns också möjlighet att efter mötet prata vatten.

Har ni andra frågor, går det alltid bra att kontakta styrelsen.
Ordföranden Ingvar Willander når du på följande sätt
Telefon:         0706 – 22 69 68
E-post:           ingvar@kavlingekolonist.se

You must be logged in to post a comment