Motion 2 till årsmötet

Motion från kolonistyrelsen gällande ändringar i föreningens ordningsregler

Styrelsen för Kävlinge Kolonistförening föreslår ändring av föreningens ordningsregler.
Föreslagna förändringar gäller främst punkter som avser detaljerade uppgifter om vilka växter som inte får odlas eller komposteras.
Nya föreslagna ordningsregler bifogas.

Styrelsen / gm Jonas Malmgren

Motion – Ordningsregler 2016 i pdf format