Organisationsnummer

Kävlinge Kolonistförening har från och med den 25 maj ett organisationsnummer, det betyder att föreningen nu kan ingå avtal, teckna försäkringar och driva rättsliga processer. Det som först nu händer…

Läs mer...

Höstsyn 3 oktober

Den 3 oktober kommer vi ha höstsyn på området. Det är då vi i styrelsen tillsammans med Silverforsen (Kävlinge Folktest park) har en rundvandring på området och ser så att…

Läs mer...


1 2 3