2021-01-18

Idag hade vi styrelsemöte digitalt. Här diskuterades bl.a. om hur vi ska lösa frågan om årsmöte. Det beslutades att vi skjuter upp det ordinarie årsmötet tills dess att det går att hålla ett regelrätt årsmöte.

Det diskuterades också om toalett och hur vi ska lösa det. Toalett gruppen fortsätter med sitt arbete och vi återkommer i fråga när vi har vårt nästa styrelsemöte i april.