Information från styrelsen 2015-05-20

Vårsyn

Styrelsen har nyligen genomfört vårsyn av området.  Området ger ett allmänt välvårdat intryck. Några kolonister tycks dock inte ha tagit hand om sina kolonier så väl som man kunde önska. Dessa kommer att bli kontaktade.

Grus i gångarna

Nytt grus har nu lagts ut i våra gångar. Trottoaren mot Dalgatan är dock inte åtgärdad. Vissa rykten säger att kommunen kommer att lägga ny asfalt på Dalgatan under året och i samband med detta också göra vid trottoaren. Vi avvaktar därför och ser om detta blir gjort innan vi bestämmer om vi ska vidta några egna åtgärder. Åkroken fixade kommunen för ett par år sedan, och vi bedömer därför att den inte kräver något ytterligare underhåll just nu.

Solpaneler

Många undrar över möjligheterna att dra in el till området. Efter diskussioner med Folkets Park har vi fått besked att de skulle kunna hjälpa oss med detta men bara efter en kraftig höjning av arrendet.

Det som vi i styrelsen därför tycker är ett mer tilltalande förslag är att var och en som vill låter installera solpaneler. Eftersom många har sådana funderingar ska vi i styrelsen försöka ta fram ett förslag som skulle kunna passa för en kolonistugas behov. Om flera beställer vid samma tillfälle kan man eventuellt hoppas på ett fördelaktigt pris.

Om vi kommer fram till ett vettigt förslag kommer vi att informera om detta senare.

Skördemarknad

För att komma vidare i planeringen av en skördemarknad behöver vi frivilliga krafter som kan tänka sig att hjälpa till med planeringen. Hör av er till någon i styrelsen om ni vill vara med och realisera denna idé!

Bommar vid infarterna i sidogångarna

Vid senaste styrelsemötet diskuterade vi på nytt frågan om det skulle gå att sätta upp bommar vid sidogångarna och vilken effekt detta skulle kunna tänkas ha för att minska risken av ”ovälkomna” besökare.  Även om bommarna inte är särskilt svårforcerade skulle de kunna utgöra en markering att man är på väg in på någon annans område. Vi kollar på priser för någon tänkbar lösning innan vi går vidare med frågan.