Information från styrelsen 2015-04-12

Styrelsen
Vid årsmötet bestämdes att styrelsen själv skulle utse två suppleanter. En av dessa är nu tillsatt. Det är Rolf Strandberg från koloni nr 11.
Som ordinarie ledamöter valde stämman in Lena Lang (nr 46) och Anna Örnselius (nr 21). Som ordförande valdes Ingvar Willander (nr 37). Kvar i styrelsen sedan från förra året är också Maj-Elén Larsson (nr 54) och Jonas Malmgren (nr 62).

Hemsidan
Som ni ser har hemsidan nu kompletterats med en hel del uppgifter, men den kommer att byggas ut ytterligare efter hand. Vi kommer också löpande att berätta om nyheter och viktiga frågor som behandlas i styrelsearbetet.

Grus i gångarna
Mot slutet av april kommer vi att lägga ut nytt grus i sidogångarna. För bästa resultat är det då viktigt att de är så fria som möjligt från ogräs. Vi hoppas verkligen att ni ser till att det är rensat och snyggt till dess.

Risinsamling och containeröppet
Vårens risinsamling är nu slut. Men från och med nu kommer containern att hållas öppen fram till höst.
Vi kommer också att på prov ordna en ny risinsamling till hösten. Efter denna kommer vi ta ställning till om sådan höstinsamling ska ske även kommande år. Mer information om höstinsamlingen kommer senare.

Skördemarknad
Vid senaste styrelsemöte diskuterades om det är möjligt att arrangera en skördemarknad. Tanken är att denna i så fall skulle arrangeras i samarbete med Folkets Park. Vi kommer att prata med Parken för att höra om intresse finns från deras sida.
Det vi diskuterade var att kolonisterna kunde ges möjlighet att sälja av skörden från sina odlingar, man skulle kunna byta växter med varandra, sälja annat som har blivit över. Andra idéer kunde vara att man bjuder hit externa utställare och kanske någon extern talare med anknytning till koloniverksamhet.
Hör gärna av er till någon i styrelsen om ni tycker det verkar intressant. Det hela är som sagt bara på idéstadiet än så länge, så det finns utrymme att komma med fler idéer.
Eftersom det kräver ganska mycket förarbete är det kanske inte säkert att det går att genomföra i år, men kanske nästa år. Det vore ju trevligt om vi kunde göra detta till en tradition, inte minst för att främja gemenskapen i området.

Vårsyn
Vårsyn kommer i år att äga rum den 20 maj. Vill ni slippa tråkiga brev från styrelsen (det vill ni väl!), så se till att hålla era kolonier i bra skick till den dagen. Detta gäller givetvis också gångar och trottoarer utanför era kolonier.